Passieve brandpreventie


Vis Brandpreventie is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoogwaardige brandwerende en -vertragende materialen en afdichtingen. Hieronder wordt verstaan zowel het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het aanbrengen van coating tegen vuuruitbreiding, als ook het monteren van brandwerende vloeren of plafonds. Door deze brandwerende voorzieningen worden mensen en goederen beschermd tegen brand, rook en explosiegevaar. Vis Brandpreventie beschikt over speciaal opgeleide monteurs die deze werkzaamheden door geheel Nederland kunnen uitvoeren.

Vis Brandpreventie is VCA-gecertificeerd en we werken met hoogwaardige brandwerende oplossingen voor gebouwen, kantoren, scholen, winkels, parkeergarages en andere brandgevoelige omgevingen. Onze producten en systemen voldoen aan nationale en internationale brandveiligheidsregelgeving. Ons personeel krijgt regelmatig training op het gebied van productkennis en/of bouwvoorschriften. (bouwbesluit)

   

Brand-technische inspectie / Brandscan
Wij voeren regelmatige brand-technische inspecties uit, dit in een vorm van een brandscan of een complete 0-meting. Een bestaand gebouw is veelal aan veranderingen onderhevig. Zo vinden er in de loop der tijd verbouwingen plaats, worden installaties aangepast en/of zijn gebruikers gewijzigd. Hierdoor is het goed mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit. Daarom is het nuttig en vaak ook noodzakelijk om met enige regelmaat een brandveiligheidsrapport op te laten stellen.

Afdichtingen en doorvoeren
Als de brandcompartimenten zijn gemaakt, worden de brandscheidingen vaak onderbroken door bijvoorbeeld kabelgoten, leidingen en verwarmingsbuizen. Allereerst wordt bekeken aan hoeveel minuten brandwerendheid de doorvoering moet voldoen (conform Bouwbesluit, of tot het rechtens verkregen niveau), vervolgens wordt naar een passende oplossing gezocht om met de juiste gecertificeerde producten optimaal af te dichten.

   

Brandwerende betimmeringen
Plafonds en wanden dienen in sommige situaties een brandwerendheid van 30, 60 en 90 minuten te behalen. Indien het gaat om bijvoorbeeld een schachtvloer of wand dan voeren wij dit graag voor u uit. Uiteraard valt het brandwerend bekleden van staalconstructies tevens in de range van diensten. Vis Brandpreventie adviseert hierin, en voert alles uit. Uiteraard uitsluitend uitgevoerd met gecertificeerde systemen en gespecialiseerde monteurs.

Staalcoating
Wanneer de situatie erom vraagt, of wanneer een betimmering niet kan of wenselijk wordt gevonden, in bijvoorbeeld een buiten situatie, biedt Vis Brandpreventie tevens een oplossing in de vorm van staal coaten met een brandvertragende coating.

 

Brandkleppen / luchtbehandeling
Omdat ook de luchtbehandelingsinstallatie door brandcompartiment wanden en/of vloeren moeten worden afgedicht bieden we de mogelijkheid om de planning en uitvoering van deze 2 onlosmakende disciplines in 1 hand te houden. Vaak installeren we al brandkleppen, maar we bieden de mogelijkheid om de complete lucht- ventilatie installatie aan te brengen. Uiteraard inclusief de brandpreventieve maatregelen. Faalkosten en /of dure terugloop zijn een zorg die wij compleet bij u als relatie weghalen. Een unieke interpretatie van oplossend meedenken met u als klant. We denken vanuit een brandwerende achtergrond, en kunnen vanaf tekening en / of ontwerp kostenbesparend rekening houden met verschillende facetten die we vaak in de praktijk tegenkomen.

Bovenstaande onderwerpen zijn echter maar een greep uit ons assortiment.Hierbij de complete opsommingen van onze diensten:
  • Brandwerende afdichtingen
  • Brand-technische inspectie / 0-meting
  • Brandwerende wanden en plafonds
  • Brandwerend glas / deuren en kozijnen
  • Brandwerend bekleden van staalconstructies
  • Brandwerend coaten van staalconstructies
  • Plaatsen van brandkleppen en -roosters
  • Blusmiddelen
  • Brandmeldinstallaties
  • Sprinkler

Vis Brandpreventie, uw totaalleverancier op het gebied van brandveiligheid !

BZK-risicotool | Brandveiligheid gevels | Risicotool | Risicoprofiel | Globale risico inschatting | Inventarisatie | Onderzoek brandveiligheid gevel | Gevel en gebouw kenmerken | Brand-technisch | WBDBO | Gebouwfunctie | Brandvoortplanting | Geventileerde gevelspouw | Ministerie van BZK | Deskundig bureau brandveiligheid | NEN-EN 13501-1