Maatschappelijk verantwoord ondernemenMilieu

Ketensamenwerking
Via een alliantie met Renewi, wordt al het beton dat wij afvoeren verwerkt tot betonpuingranulaat. Op deze manier krijgt het beton een tweede leven als toeslagmateriaal in de wegenbouw of als grindvervanging in de betonindustrie.Wij laten al ons overbodige elektronische materiaal zoals oude computers, via Veneco voor 100% recyclen.

ISO 14001
Als enige partij bezitten wij het ISO 14001 certificaat. Dit certificaat geeft weer dat wij milieu als onderwerp in ons beleid hebben. Belangrijker is natuurlijk dat de uitvoering van dit beleid garandeert dat wij op dit punt, ieder jaar weer progressie boeken. Wij doen dit door al ons materiaal te recyclen, CO2 emissies te reduceren en via ons InnoLab te werken aan betere energiebronnen en energiehergebruik.

CO2 certificaat
Specifiek voor het reduceren van onze CO2 emissie hebben wij in 2015 ons CO2 certificaat behaald in trede 3. Wij willen transparant zijn in de maatregelen welke wij nemen om onze CO2 reductie doeleinden te behalen. Daarom publiceren wij ons energiemanagementplan. Daarnaast willen wij ook onze planning publiceren waarin de maatregelen staan welke wij nemen om de CO2 uitstoot te reduceren. Naast deze twee zaken zullen wij op reguliere basis een management review publiceren, zodat u ook daadwerkelijk kunt zien waar wij staan. Rapportages kunt u vinden onder het kopje “CO2 prestatieladder”.