Netwerk New Builders

November 2016

The New Builders is een netwerk dat al langer bestaat maar in Zuid Holland nog niet veel vaste voet aan de grond had. Wij hebben als Vis Groep nu het initiatief genomen en meerdere partners zijn reeds aangehaakt.

The New Builders werken volgens de drie kernwaarden Co-creatie, Sociale innovatie en Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij staat de mens centraal, want die moet het nieuwe bouwen uiteindelijk ook bewerkstelligen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van The New Builders: www.thenewbuilders.nl