Vis Groep op beurs Bouw Compleet te Hardenberg

September 2017

We doen dit niet vaak. Onszelf laten zien op beurzen. Maar daar hebben we verandering in aangebracht door de Vis Groep te presenteren op de Bouw Compleet te Hardenberg. Er was met name veel aandacht voor ons verhaal over hergebruik van beton, ons InnoLab en vooral de Vis Academy.

Er zijn concrete plannen voor onze aanwezigheid op andere beurzen in 2018.