Vis Brandwerende Afdichtingen gaat live met nieuwe app

Februari 2018

Met de nieuwe automatisering van Vis Brandwerende Afdichtingen kan een inventarisatie van het gebouw worden gemaakt. Nu zijn we nog niet klaar met de ontwikkelingen aan deze app. De eerste fase is zo goed als succesvol afgerond.

Met deze app kunnen we gebouwen inventariseren en op tekening aangeven waar aanpassingen gemaakt moeten worden om een gebouw te laten voldoen aan de brandwerende eisen. In zo’n inventarisatierapport staat ook wat deze aanpassingen kosten, welke producten je hiervoor moet toepassen, wat de productspecificaties zijn en wat de productcertificaten zijn.

Als we daarna al het werk ook daadwerkelijk hebben gemaakt, kunnen we met deze app ook vastleggen op tekening in een digitaal logboek, wat er allemaal gebeurd is. In de volgende fase van ontwikkeling willen we software gaan ontwikkelen om opnames van een 3D camera, om te zetten in tekeningen