Vis Ingenieursbureau test betonsterkte van sluizencomplex

Februari 2020

Het sluizencomplex in Engelen heeft een flinke aanpassing moeten ondergaan. Omdat een groot vrachtschip tegen de sluisdeuren aan is gevaren, is de deur bij de aansluitingen op de kademuren ontzet. Het beton is daardoor zwaar beschadigd. Het Vis Ingenieursbureau heeft een rapport uit kunnen brengen van de betonsterkte van de kademuren.


Aansluitend heeft Stork een plan kunnen maken voor het herstel van de muren. Het boorwerk voor het herplaatsen van de scharnieren hebben de collega’s van Vis Diamantboor & -Zaagtechniek mogen uitvoeren. Hier is weer eens duidelijk geworden wat de meerwaarde voor opdrachtgevers is van Vis Ingenieursbureau voor onze operationele bedrijven.