Vis verkrijgt ISO 9001 certificaat

Februari 2015

Een volgende stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Vis Groep. Auditeur C+ Certificeringen heeft alle bedrijven binnen de Vis Groep tegen het licht gehouden en dit heeft geresulteerd in het behalen van het ISO 9001 certificaat.Het ISO 9001 certificaat gaat over het management systeem van de organisatie. Door dit certificaat weet onze klant dat wij georganiseerd zijn op een bepaald niveau. Bovendien geeft dit certificaat aan dat wij die organisatie ook doorlopend verbeteren en blijven toetsen. Kortom: door simpelweg ISO 9001 gecertificeerd te zijn, weet de klant dat de Vis Groep als totale organisatie aan een hoog niveau voldoet.