Vis begint haar eigen Academy

April 2015

En opnieuw een volgende stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Vis Groep. Om zorg te dragen voor een hoog niveau van opgeleverd werk, moet je zorgen voor een hoog niveau van je mensen. Dit doet de Vis Groep door het lanceren van haar eigen Academy.In onderstaand organigram ziet u dat de Vis Academy gaat opleiden voor vier van de vijf werkmaatschappijen. Daarvoor heeft zij vier van haar medewerkers opgeleid tot leermeester. Deze mensen zijn geaccrediteerd via Fundeon. Zo kunnen wij nieuwe medewerkers opleiden via een leer/werk traject. Vier dagen mee met een leermeester en de vijfde dag naar school. Daarvoor is via een ROC een opleiding tot boormeester opgezet. Na twee tot drie jaar ligt er een MBO diploma in het verschiet. Daarnaast is de Academy ook bedoeld voor onze medewerkers die al ruime ervaring hebben. Verder ontwikkelen en het blijven werken aan een hoger niveau wordt zo mogelijk.

Mensen met een langdurige WW uitkering of mensen met een Wajong uitkering willen wij ook graag een kans geven. Dat past bij de verantwoordelijkheid die wij graag nemen voor onze omgeving. Via onze leermeesters gaan zij in de praktijk aan de slag als betonboorder of -zager. Parallel daaraan volgen ook zij vanuit de Vis Academy via het ROC een scholingstraject van 2 tot 3 jaar. Een vol MBO diploma kan dan behaald worden.

Alles bij elkaar is deze ontwikkeling een afspiegeling van ons ambitieniveau. Belangrijker nog: zij zorgt voor het verhogen van kwaliteit voor onze opdrachtgevers.